DIGI DS-673

 • จอ LED ขนาด 15 มม.
 • จอแสดงผล 2 หน้าจอ
 • จานชั่งน้ำหนักขนาด : 216 x 216 mm
 • ใช้ไฟฟ้า 220 v / Batery 6V
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
3 kg 0.5 g
6 kg 1 g
15 kg 2 g
30 kg 5 g

 

Description

 • จอแสดงผล LED ขนาด 15 มม.
 • จอแสดงผล 2 หน้าจอ
 • จานชั่งขนาด 21.6 x 21.6 cm
 • ใช้ไฟ 220 v / Battery 6V
 • แสดงค่าน้ำหนักด้วยตัวเลขสีแดง
 • มีปุ่ม TARE สำหรับหักน้ำหนักภาชนะ
 • จานชั่งน้ำหนักขนาด : 216 x 216 mm
 • ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รีชาร์จ หรือใช้ไฟฟ้า 220 v
 • มีสัญญาณไฟเตือนที่หน้าจอแสดงผลเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • อุณหภูมิใช้งาน -10 °C – 40 °C ความชื้นไม่เกิน 85 %
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
3 kg 0.5 g
6 kg 1 g
15 kg 2 g
30 kg 5 g