DIGI SM-100BCS | SM-100PCS

 • จอ LCD สีเขียว
 • ชั่งน้ำหนักพร้อมพิพม์สติ๊กเกอร์
 • พิมพ์น้ำหนัก
 • ราคา / ราคาต่อหน่วย
 • ชื่อสินค้า
 • วันผลิต / วันหมดอายุ
 • ใช้ไฟ 220V
 • Interface Ethernet RS-232
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
3/6 kg 1-2 g
6/15 kg 2-5 g
15/30 kg 5-10 g

 

Description

SM-100BCS

 • ขนาด (มม.): W: 383.4 x D: 389.3 x H: 162
 • พร้อมจอแสดงผลแบบ dot matrix 2 บรรทัด

SM-100PCS

 • ขนาด (มม.): W: 383.4 x D: 419.3 x H: 552.6
 • ยังมีจอแสดงผล dot matrix แบบ 2 บรรทัดเต็มรูปแบบ