DIGI DS-708

  • จอ LED 15 มม.
  • ขนาดจานชั่ง 29.3×20 cm
  • ใช้ไฟฟ้า 220V
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
6 kg 1 g
15 kg 2 g
30 kg 5 g

Description

  • แสดงผลด้วยระบบตัวเลขสีแดง 6 หลัก อ่านค่าได้ชัดเจน
  • มีปุ่ม  TARE  สำหรับหักน้ำหนักภาชนะ
  • มีฟังก์ชั่นในการเปิด-ปิด อัตโนมัติ เพื่อประหยัดไฟ
  • จานชั่ง ขนาด :  293  x  200   mm.
  • อุณหภูมิใช้งาน 0 °C – 40 °C
  • ความชื้นในการทำงาน : 15% – 85% RH
  • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
6 kg 1 g
15 kg 2 g
30 kg 5 g