DINI ARGEO DFWXP | DFWPXP

 • DFWXP ปุ่มกดฟังก์ชั่น 5 ปุ่ม
 • DFWPXP ปุ่มกดตัวเลข 5 ปุ่ม พร้อมเครื่องพิมพ์ความร้อน
 • หน้าจอ LCD backlit ขนาด 25 มม.
 • ตัวเครื่อง กันน้ำ IP65 ทำความสะอาดง่าย
 • ขนาด: 278x125x186 มม

Description

 • DFWXP ปุ่มกดฟังก์ชั่น 5 ปุ่ม
 • DFWPXP ปุ่มกดตัวเลข 5 ปุ่ม พร้อมเครื่องพิมพ์ความร้อน
 • หน้าจอ LCD backlit ขนาด 25 มม.
 • พร้อมตัวเลขคอนทราสต์สูง 6 หลัก
 • พร้อมไอคอนแสดงฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • ตัวเครื่อง กันน้ำ IP65 ทำความสะอาดง่าย
 • ขนาด: 278x125x186 มม
 • ปรแกรมการชั่งน้ำหนักมาตรฐาน
รูปภาพ
รุ่น
รายละเอียด
DFWXP
 • ปุ่มกดฟังก์ชั่น 5 ปุ่ม
 • หน้าจอ LCD backlit ขนาด 25 มม.
 • พร้อมตัวเลขคอนทราสต์สูง 6 หลัก
 • ตัวเครื่อง กันน้ำ IP65 ทำความสะอาดง่าย
DFWPXP
 • ปุ่มกดฟังก์ชั่น 5 ปุ่ม
 • หน้าจอ LCD backlit ขนาด 25 มม.
 • พร้อมตัวเลขคอนทราสต์สูง 6 หลัก
 • ตัวเครื่อง กันน้ำ IP65 ทำความสะอาดง่าย
 • พร้อมเครื่องพิมพ์ความร้อน