VIBRA CSP-160 II

  • การสร้างตัวอักษร : 5 × 7 dot matrics
  • พิมพ์ตัวเลขสูงสุด 16 หลัก
  • ความเร็วในการพิมพ์ 1 บรรทัด / วินาที
  • ขนาดตัวอักษร 1.8mm (W) × 2.5mm (H)
  • ขนาด 155mm (W) × 145mm (D) × 48mm (H)
  • อุณหภูมิการทำงาน 0 ° C ถึง 40 ° C, 80% R.H หรือน้อยกว่า
  • อะแดปเตอร์ AC แหล่งพลังงาน (ไม่รวม)
  • ตลับหมึกริบบอน ERC-05
  • กระดาษ ขนาด 45 มม. (W) × 30 มม