เครื่องชั่งสัตว์แบบกรง

พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
300 kg 100 g
1500 kg 500 g
(สามารถออกแบบขนาดกรงตามความต้องการ)