OZONE TWIN 30/60

เครื่องผลิตโอโซน 2 ระบบ คือ Ozone Waterและ Ozone Gas โดยใช้เพียงน้ำประปา ผ่านกระบวนการเป็น Ozone (O3) ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา, พยาธิ, สารเคมีตกค้างในพืช, ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์และเก็บรักษาความสดได้นานยิ่งขึ้น สามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือ, เครื่องใช้ในขั้นตอนการผลิตพร้อมกำจัดกลิ่นฟีโรโมนของสัตว์ เช่น หนู, แมลงสาป เหลือเพียงออกซิเจน (O2) ที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ส่วน Ozone Gas จะแทรกซึมเข้าฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ในจุดที่ทำความสะอาดไม่ถึง ทำให้สะอาดถูกหลักอนามัย DIGI Ozone Generator โดยเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นเทคโนโลยีอัจริยะที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ภัตตาคาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ อย่างยิ่ง