DINI ARGEO DFWLI

  • หัวอ่านค่าน้ำหนัก 5 คีย์
  • เคสสแตนเลส IP68
  • หน้าจอ LCD Back-light ขนาด 25 มม.
  • พร้อมฝาปิดซีลยาง
  • Adaptor 12V
  • Battery 6V
  • โปรแกรมการชั่งน้ำหนักมาตรฐาน
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
ขนาดแท่นชั่ง
60 kg 5 g 40×50 cm
150 kg 10 g 40×50 cm
300 kg 20 g 60×60 cm