DIGI SM-5500

  • หน้าจอใหญ่ 7 นิ้ว ระบบสัมผัส
  • คำนวณราคาพร้อมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและสติ๊กเกอร์
  • สามารถแสดงรูปสินค้าได้ทั้งจอหน้าและจอหลัง
  • มีระบบจัดการหลังร้าน
  • ใช้ไฟ 220V
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
3/6 kg 1-2 g
6/15 kg 2-5 g
15/30 kg 5-10 g