DIGI DIX-2001 | DIX-2001P

 • ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex-M3
 • หน่วยความจำ 256M
 • หน้าจอ TFT LCD ขนาด 7 นิ้ว
 • 30 ปุ่มสำหรับการใช้งาน
 • ความละเอียด: 1 / 60,000
 • เครื่องพิมพ์ความร้อนความเร็วสูง

Description

หน่วยความจำ
 • บันทึกข้อมูลสูตรได้ 1,000 รายการ โดยข้อมูลที่บันทึกมี Item Code, Item Name, Part No, Set-Point, Tare และอื่นๆ
 • บันทึกชื่อลูกค้าได้ 100 รายการ
 • บันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนักได้ 5,000 รายการ
การเชื่อมต่อ
 • เชื่อมต่อกับแท่นชั่งได้ 2 แท่น เลือกแท่นชั่งได้จากหน้าจอ การตั้งค่าพิกัดและอ่านละเอียดแยกกัน
 • RS-232C 1 ช่อง ซึ่งสามารถเชื่อมสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ได้
 • Remote ( 3 Points) 1 ชุด สามารถสั่งงานจากภายนอกโดยจะเสมือนปุ่ม Tare, Zero และปุ่ม Enter (*) (ปุ่มสวิตซ์แยก)
 • USB ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้ในจำนวนที่มากเท่ากันขนาดของ USB
เครื่องพิมพ์ในตัว
 • เครื่องพิมพ์ระบบความร้อน
รุ่นที่มีจำหน่าย
รูปภาพ
รหัส
เครื่องพิมพ์รุ่นในตัว

DIX-2001
DIX-2001P