แท่นสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Made to order)

Description

แท่นชั่ง Floor Scale แบ่งเป็นแท่น Stainless และ แบบแท่นเหล็กพ่นสี ติดตั้งได้
ทั้งแบบวางบนพื้นและฝังพื้น รวมถึงการผลิตแท่นชั่งขนาดพิเศษตามควาต้องการของลูกค้า
สามารถเลือกหัวอ่านให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ชั่งน้ำหนักอย่างเดียว,
ชั่งน้ำหนักพร้อมพิมพ์ผลการชั่ง, ชั่งน้ำหนักพร้อมส่งค่าผ่านRS232, RS485, Wifi,
Bluetooth, Redio Frequency เป็นต้น