เครื่องชั่งรถเข็น

  • หัวอ่านรุ่น DINI DFWLB
  • พิกัด 100 กิโลกรัม / อ่านละเอียด 100 กรัม
  • หน้าจอ LCD ตัวเลข ขนาด 22 มม.
  • ปุ่มกด 5 ปุ่ม แบบกันน้ำ
  • ใช้ Adaptor 9V/Battery 6V
  • พร้อม Port RS-232