เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย (หน้าคอนกรีต , หน้าเหล็ก)

ขนาดแท่นชั่ง
พิกัด(ตัน)
ค่าอ่านละเอียด
3 x 7 เมตร 30 5, 10 kg
3 x 8 เมตร 40 5, 10 kg
3 x 9 เมตร 50 5, 10 kg
3 x 18 เมตร 60,80,100 10 kg