เครื่องชั่งถัง

  • หัวอ่าน รุ่น DFWLB
  • พิกัด 500 กิโลกรัม / อ่านละเอียด 100 กรัม
  • หน้าจอ LCD ตัว ขนาด 22 มม.
  • ปุ่มกด 5 ปุ่ม แบบกันน้ำ
  • ใช้ Adaptor 9V / Battery 6V
  • พร้อม Port RS-232
  • ใช้สำหรับชั่งถัง 200 ลิตร / เคลื่อนย้ายสะดวก