Showing the single result

DIGI SM-100BCS | SM-100PCS

  • จอ LCD สีเขียว
  • ชั่งน้ำหนักพร้อมพิพม์สติ๊กเกอร์
  • พิมพ์น้ำหนัก
  • ราคา / ราคาต่อหน่วย
  • ชื่อสินค้า
  • วันผลิต / วันหมดอายุ
  • ใช้ไฟ 220V
  • Interface Ethernet RS-232
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
3/6 kg 1-2 g
6/15 kg 2-5 g
15/30 kg 5-10 g