Showing all 2 results

DIGI DI-620P

  • จอ LCD with back-light ขนาด 30 มม.
  • เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix
  • ใช้ไฟ 220V / Battery 6V
  • Interface RS-232C
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
ขนาดแท่นชั่ง
30 kg 2 g 31×42 cm
60 kg 5 g 31×42 cm, 41×52 cm
150 kg 10 g 41×52 cm, 60×70 cm
300 kg 20 g 41×52 cm, 60×70 cm
500 kg 50 g 60×70 cm, ตามความต้องการลูกค้า
600 kg 100 g 60×80 cm, ตามความต้องการลูกค้า

DIGI DI-620P

  • จอ LCD with back-light ขนาด 30 มม.
  • เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix
  • ใช้ไฟ 220V / Battery 6V
  • Interface RS-232C