Showing the single result

DC 788DC 788

DIGI DC-788

  • ความละเอียดของการนับ 1 / 1,000,000
  • จอ LED สีเขียว แสดงตัวเลข ขนาด 17 มม.
  • แสดงผลน้ำหนักหน่วยน้ำหนัก, ภาชนะและปริมาณ พร้อมกัน
  • จอแสดงผล Tare / Weight / Unit Weight / PCS
  • เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ด้วยสาย RS-232
  • ใช้ไฟ AC หรือแบตเตอรี่ * (แบตเตอรี่อุปกรณ์เสริม)
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
การนับ
500 g 0.1 g 2 mg
1 kg 0.2 g 2.5 mg
2.5 kg 0.5 g 5 mg
5 kg 1 g 20 mg
25 kg 5 g 50 mg
50 kg 10 g 100 mg