สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 113-116

บริษัท บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาด้านงานสอบเทียบประจำปี 2566 พร้อมแนบกำหนดการตลอดทั้งปีและ Linkสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา ด้านล่าง ใบสมัครครั้งที่ 113/2566: “การสอบเทียบเครื่องชั่ง, การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักและการดูแลรักษาเครื่องชั่ง” จ. นครปฐม ใบสมัครครั้งที่ 114/2566: “การทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์และการอ่านค่าใบ Certificate”จ. นครปฐม ใบสมัครครั้งที่ 115/2566: “การ Intermediate check เครื่องชั่งและการทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์” จ.เชียงใหม่  34,148 views today,  17 views today

 34,148 views today,  17 views today