อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งรถบรรทุก

Mr.Jose Mathew และ Mr.Alessandro Mattioli
ได้เดินทางมาที่บริษัทในวันที่ 24-25 ก.ย.62 อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งรถบรรทุก ระบบการทำงานของ Digital Loadcell กับพนักงานขายและช่างผู้เชี่ยวชาญ

Mr. Jose Mathew and Mr.Alessandro Mattiolo
have visited us on 24-25/9/2019 to train and provide information to our sale team and mechanic team regard to Truck Scale, Digital Loadcell system.

 77,567 views today