ข่าวสาร
  1. รากฐานของเครื่องชั่ง

ทุกวันนี้เครื่องชั่งรถบรรทุกส่วนใหญ่จะติดตั้งบนรากฐาน2แบบด้วยกัน ได้แก่แบบแท่นลอย และ ฝังพื้น ขึ้นอยู่กับสภาพและภูมิภาคที่ตกลงไว้ในการติดตั้ง เครื่องชั่งสามารถติดตั้งได้ในหลุมตื้น แตกต่างกับหลุมลึกที่ต้องการเครื่องชั่งแมคคานิกส์ที่เก่ากว่า การติดตั้งแบบฝังพื้นจะใช้พื้นที่น้อยกว่าแบบแท่นลอยซึ่งใช้เวลานานกว่าในการติดตั้งเนื่องจากโครงสร้างของตัวแท่นลอย แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังพื้นต้องใช้ปั๊มน้ำ(Sump pump)และท่อระบายน้ำ นอกจากนี้เครื่องชั่งแบบนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกัดกร่อนเนื่องจากน้ำขัง

  1. แท่นชั่ง

ตัวของเครื่องชั่งและพื้นผิวที่รถบรรทุกขับเข้าไปชั่งเรียกว่า “แท่นชั่ง” ซึ่งประกอบจากแท่นเหล็กหรือคอนกรีต และโดยทั่วไปจะผลิตและนำมาประกอบกันระหว่างการติดตั้ง

  1. หัวอ่าน

หัวอ่านสามารถแสดงผลค่าน้ำหนักพื้นฐาน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมสำหรับระบบการชั่งที่มีโปรแกรมขั้นสูงยกตัวอย่างเช่น รถเข้า/ออก และควบคุมระบบเครื่องชั่งรถบรรทุกทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลทางไกลและเครื่องพิมพ์

  1. โหลดเซลล์

          โหลดเซลล์คุณภาพสูงเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการทำงานของเครื่องชั่งรถบรรทุก โหลดเซลล์จริงๆแล้วมีหลากหลายชนิดแต่การทำงานเหมือนกันนั่นคือเพื่อการชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่งอย่างถูกต้องแม่นยำ โหลดเซลล์ทุกตัวจะนำการวัด-ชั่งอนาล็อกและเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลดิจิตอลส่งไปที่ กล่องรวมสัญญาณหรือหัวอ่าน โดยทั่วไปแล้วจะสร้างขึ้นมาจากเหล็กและติดตั้งอยู่ตามมุมของแท่นชั่ง

  1. กล่องรวมสัญญาณ

กล่องรวมสัญญาณมีหน้าที่ควบคุมโหลดเซลล์และระบบการชั่งอย่างเหมาะสม ด้วยการจับสัญญาณของแต่ละโหลดเซลล์จากนั้นรวมเข้าด้วยกันก่อนส่งไปที่หัวอ่าน กล่องรวมสัญญาณทำหน้าที่สมดุลระบบ เพื่อให้การชั่งที่แม่นยำและเชื่อถือได้

ขอบคุณบทความดีๆจาก

https://www.ricelake.com/

 47,397 views today,  21 views today