รับออกแบบงานระบบการชั่ง พร้อม Software ตามความต้องการของลูกค้า

โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

CHECK WEIGHER

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักแบบมาตรฐาน

เหมาะสำหรับ
 • ตรวจสอบน้ำหนักสินค้าในไลน์ผลิตแบบต่อเนื่อง
คุณสมบัติ
 • พิกัด 5-50 กิโลกรัม
 • อ่านละเอียด 0.01 กิโลกรัม
 • แหล่งจ่ายไฟ 220 vac 50/60 Hz
 • อุณภูมิการใช้งาน -10 ถึง 40 องศาเชลเชียส
 • หัวอ่าน 920i จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ความเร็วสายพาน สามารถรับได้ตั้งแต่ 10-60 เมตร/นาที
 • ความเร็วในการชั่ง 40 ชินาที (ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า)
 • สามารถเก็บสูตรการผลิตได้ 100 รายการ
 • รับน้ำหนักด้วย Load cell จำนวน 1 ตัว
 • การคัดแยกโดย แขนปัด, ลมเป่า, pusher, หยุดสายพาน, อื่น ๆ
 • การแสดงข้อมูล เก็บข้อมูลจำนวนสินค้าที่ผ่าน น้ำหนักที่ผ่านเครื่องทั้งหมด, จำนวนน้ำหนักขาด จำนวนน้ำหนักเกิน
 • O/P ควบคุมมี Tower Lamp 3 สี เพื่อแสดงเมื่อน้ำหนักขาด (เหลือง) อยู่ในช่วง (เขียว) หรือน้ำหนักเกิน (แดง)

NET WEIGHT

เครื่องชั่งบรรจุ ถังชั่งคู่

เหมาะสำหรับ
 • ข้าว, ข้าวโพด, ถั่ว, น้ำตาล, เม็ดพลาสติก, ปุ๋ยอินทรีย์, อาหารสัตว์และวัตถุดิบที่เป็นเคมี เป็นต้น
คุณสมบัติ
 • พิกัด 5-20 กิโลกรัม ความแม่นยำ : +/- 15 กรัม
 • พิกัด 25-100 กิโลกรัม ความแม่นยำ +/- 30 ถึง +/- 100 กรัม
 • ความเร็ว
  • 1 หัวชั่ง 300-350 ถุงเชั่วโมง
  • 2 หัวซั่ง 600-840 ถุงเชั่วโมง (ความเร็ว และความละเอียดในการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง)
 • จอควบคุมและแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมโดยหัวอ่าน 920i จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • โครงเครื่องเป็นเหล็กพ่นสี ส่วนสัมผัสสินค้าและถังชั่งทำด้วยสแตนเลส
 • ควบคุมการไหลของสินค้า ด้วยกระบอกลม 2 จังหวะ
 • รับน้ำหนักด้วยระบบ Load cell 2 ตัว (5-25 กก.) 3 ตัว (25-100 กก)
อุปกรณ์เสริม
 • โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลข้าคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, จักรเย็บ, ขาตั้ง, สายพานลำเลียง

GROSS WEIGHT

เครื่องชั่งบรรจุ

เหมาะสำหรับ
 • บรรจุ ปุ๋ย, ข้าวสาร, อาหารสัตว์, อื่นๆ
คุณสมบัติ
 • ขนาดบรรจุ 5-50 กิโลกรัม
 • ความเร็ว 300 ถุง/ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า)
 • จอควบคุมการแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ติดตั้งโดยยึดติดกับถังเก็บสินค้า
 • โครงเครื่องเป็นเหล็กพ่นสี ส่วนสัมผัสสินค้าและถังชั่งทำด้วยสแตนเลส (option สแตนเลสทั้งชุด)
 • ควบคุมการไหลด้วยกระบอกลม 2 จังหวะ
 • รับน้ำหนักด้วยระบบ Load Cell จำนวน 2 ตัว
อุปกรณ์เสริม
 • โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, จักรเย็บ,ขาตั้ง, สายพานลำเลียง

LIQUID FILLING

เครื่องชั่งบรรจุของเหลว

เหมาะสำหรับ
 • การบรรจุสินค้าประเภทของเหลว เช่น น้ำ, น้ำมัน, ยาปราบศัตรูพืช, สารเคมีของเหลว เป็นต้น
คุณสมบัติ
 • ความเร็วในการชั่ง 3-5 ถัง/หัว/นาที
 • ควบคุมการทำงานแลแสดงผลด้วยหัวอ่านน้ำหนัก 920i จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระบบลำเลียงถังบรรจุแบบ Manual พร้อมอุปกรณ์กันการกัดกร่อน
 • รับน้ำหนักด้วยระบบ Load Cell จำนวน 1 ตัว
 • ทำงาน Synchronize กับระบบการจัดเก็บและลำเลียงสินค้าเพื่อการบรรจุ ช่วยลดความเสียหายของกระบวนการผลิต
 • ระบบสามารกจัดเก็บข้อมูลเครื่องชั่งข้าคอมพิวเตอร์สามารถสั่งพิมพ์รายงานการชั่งได้
 • โครงสร้างเป็นสแตนเลส 304 ทั้งชุด
 • มีระบบ Drain ในตัว

VALVE BAG FILLING

เครื่องชั่งบรรจุถุงวาล์วแบ็ค

เหมาะสำหรับ
 • สินค้าและวัตถุติบที่มีการไหลได้ดี เช่น คอนกรีต, ปูน, ทราย, เบนโทไนท์ เหล็กออกไซด์, ผงคาร์บอน, เม็ดพลาสติก, ปุ๋ย, สินค้า, และวัตถุ, ประเภทเม็ด เป็นต้น
คุณสมบัติ
 • พิกัด 25-50 กิโลกรัม
 • ความละเอียด +/- 200 กรัม
 • ความเร็วในการชั่ง 4-8 ถุง/2 หัว/นาที (ขึ้นอยู่กับพิกัดน้ำหนัก, การไหลของสินค้า และคุณลักษณะของสินค้า)
 • จอควบคุมและแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบชั่งน้ำหนักใช้ Load Cell จำนวน 1 ตัว/หัว
 • แหล่งจ่ายไฟ 380 Vac 3 เฟส กำลังไฟประมาณ 16.5 กิโลวัตต์
  แรงดันลม 6-8 บาร์ ปริมาณ 200 ลิตร/2 หัว/นาที
คุณสมบัติพิเศษ
 • เป็นแบบหัวบรจุคู่ สามารกบรรจุสินด้หรือวัตถุดับได้มากและรวดเร็วขึ้นลดระยะเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนในการผลิต

PRE-MIX Batching Scale

เครื่องชั่งเตรียมส่วนผสม

เหมาะสำหรับ
 • ชั่งเตรียมส่วนผสม สามารถชั่งเตรียมส่วนผสมจำนวนหลายชนิด ให้น้ำหนักที่เที่ยงตรงและแม่นยำ ด้วยการรับและตรวจน้ำหนักด้วย Load cell สามารถตั้งสูตรการผลิตได้ตามความต้องการ สามารถตั้งค่าการทำงานล่วงหน้าได้ (Pre-Set) สามารถจัดเก็บข้อมูลการชั่งเข้าคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอื่นๆได้
คุณสมบัติ
 • พิกัด 1,000 กิโลกรัม/Tank
 • ความละเอียค +/- 0.5 กิโลกรัม
 • ค่าความผิดพลาดในการชั่ง 4- 1%
 • ความเร็วในการชั่ง -12 นาที/Batch/1000 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า)

JUMBO BAG

เครื่องชั่งบรรจุถุงขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับ
 • บรรจุ ข้าวสาร, น้ำตาลทราย, แป้งมัน, เม็ดพลาสติก, เม็ดเรชิน, โชดาแอช, อาหารสัตว์ หรือสินค้าอื่นๆ ที่เป็นเม็ดและไหลได้ดี
คุณสมบัติ
 • พิกัด 500-2,000 กิโลกรัม
 • อ่านละเอียด 0.2 กิโลกรัม
 • ความแม่นยำ +/- 0.5 ถึง +/- 1.5 กิโลกรัม
 • ความเร็วในการชั่ง :4-12 ถุงชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า)
 • จอควบคุมการแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • รับน้ำหนักด้วยระบบ Load Cell จำนวน 4 ตัว
 • โครงเครื่องทำด้วยเหล็กพ่นสี
 • ส่วนที่สัมผัสสินค้า (ถังชั่ง) ทำด้วยสแตนเลส 304
 • แหล่งจ่ายไฟ 380 Vac 3 เฟส กำลังไฟประมาณ 3.5 กิโลวัตต์
อุปกรณ์เสริม
 • Out feed Conveyor, QC Scale, Buzzer Alarm, Inventory Weighing System, etc.

BELT SCALE

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง

เหมาะสำหรับ
 • ชั่งถ่านหิน แร่ อ้อย น้ำตาล มันสำปะหลัง และอื่นๆ
Features
 • ความกว้างของสายพานลำเลียง 18 นิ้ว ถึง 72 นิ้ว
 • ความจุ : ถึง 10,000 ตัน / ชั่วโมง
 • ความเร็วสายพาน ถึง 1,200 ฟุต / นาที

 5,928 views today,  2 views today