กิจกรรม

Mr.Jose Mathew และ Mr.Alessandro Mattioli
ได้เดินทางมาที่บริษัทในวันที่ 24-25 ก.ย.62 อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งรถบรรทุก ระบบการทำงานของ Digital Loadcell กับพนักงานขายและช่างผู้เชี่ยวชาญ

 77,498 views today,  1 views today