กิจกรรมข่าวสาร

ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ พนักงานบริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด และ บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562

 20,940 views today,  19 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment