สัมมนาวิชาการ

สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อย กับงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ และการอ่านค่าใบCertificate” ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ทางบริษัทขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ครับ
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่
ฝ่ายการตลาด
เบอร์โทร : 034-397-682-5 / 086-338-3038
อีเมล : thaiscale.mkt@gmail.com
#สัมมนาสอบเทียบเครื่องมือ #อบรมสอบเทียบ

 11,620 views today,  15 views today