โปรแกรมเมอร์ เขียน VB.net ,ภาษา C ( ขับรถยนต์ได้ ) 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง
 2. อายุระหว่าง 22-35 ปี
 3. การศึกษา ปวส.-ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้โปรแกรม ภาษา C, VB.net
 5. สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 6. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติ
 7. ขยัน ,ซื่อสัตย์, อดทน

ช่างไฟฟ้า (วิศวกรไฟฟ้า) 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 35ปี
 2. ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 4. สามารถเขียนโปรแกรมไฟฟ้า PLC ได้
 5. มีความรู้เรื่อง ตู้Control ไฟฟ้า
 6. เขียน แผนวงจรไฟฟ้า และตู้ Control ไฟฟ้ามา
 7. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 8. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 9. สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สต๊อก)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี (สุขภาพแข็งแรง ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีโรคประจำตัว)
 2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป+ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้ามา อย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 5. ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
 6. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสมุทรปราการ (ขับรถยนต์ได้)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายตั้งแต่ 23-35 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาไฟฟ้า
 3. มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้
 5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 6. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีใจรักในงานบริการ สุขภาพแข็งแรง
 7. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาต
 8. อยู่ OT ได้
 9. ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว
 10. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

Sales สาขารังสิต คลองหนึ่ง (มีรถยนต์ส่วนตัว) 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานขายสินค้าให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
 6. มีความมุ่งมั่นในการขาย
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 8. มีรถยนต์ส่วนตัว

Sales สาขาแหลมฉบัง 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 23 -35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 4. มี รถยนต์ส่วนตัว
 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 6. มีความมุ่งมั่นในการขาย
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 8. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ธุรการงานซ่อม 1 อัตรา (ถ.ศรีนครินทร์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 086-338-3045)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
 2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 5. มีใจรักงานขายและงานบริการ ทำงานเป็นทีม
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 7. มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร

ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ขับรถยนต์ได้) ซ.ไร่ขิง30 (2 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. อายุ 23-30 ปี
 3. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป – ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 4. ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่
 5. มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาอย่างน้อย 1 ปี
 6. ทำ OT ได้ ออกต่างจังหวัดได้

พนักงานขับรถส่งของ 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. ชำนาญเส้นทางทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
 5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
 6. บุคลิกภาพดี และสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
 7. มีใบขับขี่ประเภท ท.2 ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ IT 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 – 35 ปี
 2. จบ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานด้านไอที มาอย่างน้อย 3 ปี
 4. ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่
 5. Net work Lan, งานระบบเครือข่าย/ฐานข้อมูล Adobe IIustrator Photoshop

 4,264 views today,  2 views today