กิจกรรมข่าวสาร

Roadshow/ Food Focus Thailand (Samut Sakhon)

ภาพบรรยากาศ งาน Roadshow/ Food Focus Thailand (Samut Sakorn) งานสัมมนาด้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้หัวข้อ “Future Food and Safety Roadshow” พบปะแลกเปลี่ยนทางการค้าร่วมกับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหารภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่ Central Place Hotel จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

 38,421 views today,  11 views today