กิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานทำบุญบริษัทฯ ครบรอบ 88 ปี ณ บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จ.นครปฐม โดยมีการเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯและพนักงาน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Making-merit ceremony on the occasion of 88th anniversary of Thai Scale Co., Ltd’s establishment.
On October 19th, 2019, Thai Scale Co., Ltd organized a making-merit ceremony on the occasion of 88th anniversary of Thai Scale Co., Ltd’s establishment. The making-merit ceremony were officially organized on the said date at Thai scale’s head office. Our staff led by Managing Director, Mr. Viroj Lertnaitum, joined this event to offer food to nine monks invited to this sacred event.

 28,226 views today,  3 views today